čo robím

  • Výklad z klasických kariet, tie mám najradšej.

Pýtajte sa, karty vám odpovedia. Každého však musím upozorniť, že karty nie sú absolútne
vodítko. Sú to barličky, ktoré nám pomáhajú sa preniesť hlavne cez to zlé, čo nám osud
nadelil. Jedna malá zmena, možno práve tá, na ktorú Vás karty upozornili, prinesie to, že sa
Vám zmení smer a karty budú rozprávať s ohľadom na túto zmenu.

  • Karty cigánske:

je najlepšie sa ich pýtať na rýchle odpovede. Aspoň podľa mňa. Cigánske karty hovoria
priamo, nie je nutné ich niekedy ani vysvetľovať. Zložitejšie otázky vysvetlenie potrebujú,
pretože ich spojenie je komplikované.

  • kyvadlo:

Zodpovedá áno, nie, neviem, možno. Pri tabuľke vie odpovedať aj celé vety. Je to však z
časového hľadiska dlhšie ako pri výklade kariet. Kyvadlo z krištáľu je čisté, a dokonca
ukazuje i energie. Či dobre alebo nie, to záleží od človeka, ktorému sa vykladá. Negatívnej
energie však blokuje mnoho pozitívnych zmien.

  • Rozhovory s anjelmi.

Anjeli sú pri nás, či si ich uvedomujeme alebo nie. Pomáhajú nám. Zvyčajne čakajú na to,
kedy je do života vpustíme. Nič nerobia násilím. Veď ani my by sme neboli radi, keby sme
prišli domov a priateľka by nám kompletne reorganizovaná byt. Ale iné je keď ich o pomoc
poprosíme a oni prídu, pomôžu a veľa krát dobrými radami aj zlepší. To sú ANJELI. A
čakajú kedy ich do života pozveme a požiadame o pomoc.

  • Rozhovory so zosnulými.

Niekedy sa stáva, že niekto, kto odišiel nám ešte chce niečo povedať. Zvyčajne ho
nepočúvame, alebo nepočujeme. A vtedy som tu ja, aby som Vám pomohla. Vy však musíte
povedať o svojom pocite, a snahe sa skontaktovať. Hlavne s kým.

  • mágia:

Odstraňovanie následkov čiernej mágie, urieknutie, počarovanie. Často ani nevieme, prečo sa
nám v živote nedarí. Naše snahy vychádzaj navnivoč a ideme dolu nielen pracovne ale hľa
zdravotne, rozpadávajú sa nám vzťahy.

Kliatby sú rôzne. Slabé ale aj veľmi silné. A je len na mňa prísť na to, čo sa deje a ako to
eliminovať